Uzdrawianie relacji
Hipnoterapia uzdrawiająca relacje – rozwiąż problem u samego źródła
Terapia

Można śmiało powiedzieć, że relacje są najważniejszym elementem życia, nadają mu znaczenie oraz sens. Poprzez jakość relacji, jakie tworzymy z ludźmi definiujemy nasze szczęście. Oznacza to również, że są one przyczyną wielu problemów, kiedy się komplikują lub kończą. Bez względu na to, czy jest to relacja z członkiem rodziny, partnerem, przyjacielem czy kolegą z pracy, każdy człowiek mierzy się z wyzwaniami w tym obszarze. Jeśli konflikty te nie są rozwiązywane na bieżąco, narastają pod postacią stłumionych emocji, a brak komunikacji i otwartego wyrażania swoich uczuć prowadzi do niechybnego „dramatu” lub końca związku.

Dlaczego tak ważna jest praca z relacjami?

Budowanie relacji z ludźmi stanowi sedno człowieczeństwa, dlatego praca nad ich uzdrowieniem lub udoskonaleniem powinna być stałym elementem samorozwoju. Stres wynikający z nieporozumień relacyjnych w jednym aspekcie życia ma tendencję do przenikania na inne.

Podobny przepływ obserwujemy w przypadku pozytywnych emocji: harmonia i szczęście doświadczane w życiu prywatnym, rezonują na przestrzeń zawodową. A w takich sprzyjających warunkach dużo łatwiej przychodzi motywacja i spełnienie, ponieważ miłość jest najwyższej jakości paliwem każdego działania.

Najważniejsza relacja w życiu

Źródłem wszystkich relacji jest ta, którą mamy sami ze sobą. Od jej jakości zależą wszystkie inne związki życiowe, które niczym lustro pokazują zarówno jej słabe, jak i mocne strony. Aby być kochanymi musimy wierzyć, że jesteśmy warci miłości, czyli powinniśmy najpierw sami pokochać siebie i traktować się w sposób, w jaki pragniemy być traktowani przez innych. To jest fundament, na którym możemy dopiero budować zdrowe związki międzyludzkie i wykształcić w nich właściwy mechanizm dawania i otrzymywania miłości.

Hipnoterapia jest narzędziem zmiany, które pozwala przywrócić dobrą relację z samym sobą, a tym samym zdrowe relacje z innymi. Poprzez głęboką pracę wewnętrzną odnajdujemy w sobie nieskończone źródło miłości, uzdrowienia oraz mądrości, odkrywamy swoje prawdziwe ja, rozwiązując tym samym problemy emocjonalne, które zrodziły się pod wpływem kontaktu z innymi.

Czy wiesz, że zakochanie jest przykładem codziennej hipnozy?

Zakochanie

Miłość to bez wątpienia najwspanialsze uczucie, które automatycznie indukuje w nas głęboki trans hipnotyczny. Zmieniona w tej sytuacji świadomość sprawia, że doświadczamy wówczas wielu fenomenów hipnotycznych, np. halucynacji pozytywnych (widzimy w partnerze rzeczy, których nie posiada) lub halucynacji negatywnych (nie dostrzegamy jego wad).

Zakochanie wywołuje również spontaniczną regresję wiekową, co oznacza, że cofa umysł dorosłego człowieka do czasu dzieciństwa. Odtwarza on wówczas miłość, którą zaznał w stosunku do mamy lub taty oraz ich wzajemne relacje. Tym samym powstaje niebezpieczeństwo uzależnienia się od drugiej osoby, kiedy jego wewnętrzne dziecko zacznie postrzegać w partnerze rodzica i domagać się od niego spełnienia niezaspokojonych w dzieciństwie potrzeb. W ten sposób powstają związki zależnościowe, w których jedna ze stron nie może żyć bez drugiej. Takie symbiotyczne relacje mają dziecięcą jakość i niosą ze sobą spore niebezpieczeństwo nadużycia, ponieważ dzieci są bezbronne wobec innych.

Dojrzały związek to związek dwojga dorosłych mentalnie ludzi oparty na równości, wolności emocjonalnej i dzieleniu się miłością. Jeśli występują w nim elementy nadmiernego przywiązania do partnera, współzależności, czyli fundamenty strachu, wówczas miłość staje się nałogiem i traci całą swoją magię.

Problemy w relacjach motywują do zajrzenia w siebie

Relacje obnażają nasze słabości i budzą z uśpienia stłumione emocje. Dlatego często po początkowej fazie euforii i uniesienia w związku miłosnym pojawiają się rozmaite problemy. Warto jednak zdać sobie sprawę, że to nie partner jest ich przyczyną. On jedynie pomógł wypłynąć na powierzchnię temu, co było dotychczas nieświadome.

Podobnie, jeśli intencją wejścia w związek jest „ucieczka od siebie”, swoich wewnętrznych konfliktów i cierpienia, których druga osoba ma być parawanem, a miłość środkiem przeciwbólowym, to po pewnym czasie czar pryśnie, ponieważ niezaspokojonych potrzeb nie da się wiecznie ukrywać pod płaszczem relacji partnerskiej. Przypomina to wychodzenie z haju narkotykowego – używka przestaje działać i budzą się bolesne uczucia w jeszcze silniejszej formie. Kiedy tak się dzieje, zaczyna się wzajemne oskarżanie, osądzanie i szukanie przyczyny swojego stanu na zewnątrz.

Prawo asocjacji – jedna z kluczowych zasad działania podświadomości

Wielu ludzi jest dorosłych jedynie pod względem fizycznym, czyli w ich całkowicie rozwiniętym ciele kryją się niedojrzałe aspekty osobowości. Wystarczy wówczas niewielki impuls emocjonalny, aby doświadczyli spontanicznej regresji do dziecięcego stanu umysłu. Taka reakcja powstaje pod wpływem sytuacji, które w jakimś stopniu przypominają podświadomości coś, co zdarzyło się w przeszłości.

Nieświadomy umysł stale szuka skojarzeń pomiędzy nowymi i wcześniej zapisanymi informacjami. Za każdym razem, gdy znajdujemy się w jakimś kontekście sytuacyjnym zostają odszukane podobne wydarzenia, a następnie wygenerowany ten sam system odpowiedzi emocjonalnej. W rezultacie emocje odczuwane „tu i teraz” są często nieadekwatne do obecnej sytuacji, ponieważ pochodzą z dalekiej przeszłości, w której poziom świadomości i odbiór rzeczywistości w znaczny sposób odbiegał od obecnego spojrzenia na świat.

Uzdrawianie relacji

Jak to może wyglądać w praktyce?

Weźmy na przykład kobietę, która czeka na męża z obiadem, a ten nie zjawia się na wyznaczoną godzinę i nie odbiera telefonu. Kobieta wpada w panikę, jej oddech przyspiesza, pojawia się silne uczucie strachu oraz gniewu. W jej głowie tworzy się natychmiast dramatyczny scenariusz, w którym jej mąż ma romans lub ulega wypadkowi. Pomimo tego, że mężczyzna pojawia się za parę minut z racjonalnym wytłumaczeniem, kobieta zaczyna go atakować, oceniać, obwiniać za swoje samopoczucie, na co mężczyzna odpowiada z podobną intensywnością. W rezultacie powstaje ogromny konflikt między partnerami, który mocno nadszarpuje ich wzajemne relacje. Kiedy emocje opadną, może pojawić się poczucie winy z jednej lub obu stron i obietnica poprawy w przyszłości, jednak reakcja na podobne okoliczności pozostaje niezmienna, a nawet ma tendencję do nasilania swojej intensywności.

Hipnoterapia pozwala odnaleźć przyczynę takiego zachowania i ją zneutralizować, przywracając klientom wolność emocjonalną i odpowiedzi adekwatne do rzeczywistości. Zachowanie kobiety w naszym przykładzie może wynikać, np. z dziecięcych wspomnień, kiedy jej ojciec alkoholik nie wracał do domu na noc. Jako mała dziewczynka obserwowała cierpienie swojej mamy oraz czuła bezsilność, nie mogąc jej pomóc. Zbyt intensywna reakcja męża może mieć natomiast swe źródło w jego konflikcie z apodyktyczną i kontrolującą matką, która wymagała od niego zdawania relacji ze wszystkich swoich działań. Zatem rozwiązanie problemów małżeńskich tejże pary musi opierać się przede wszystkim na indywidualnej pracy nad ich przeszłością, a nie teraźniejszością i ich wzajemną relacją.

Wpływ relacji z rodzicami na relacje z innymi ludźmi w dorosłym życiu

Jako dzieci wyciągaliśmy wnioski i budowaliśmy przekonania, które nadal nami kierują. Na przykład wspomniana wyżej kobieta pod wpływem intensywnych i powtarzających się konfliktów pomiędzy jej rodzicami wywnioskowała: „jestem niekochana”, „to przeze mnie tata odsuwał się od mamy”, co wywołało wzorzec behawioralny: „jestem odpowiedzialna za bezpieczeństwo innych, zatem muszę śledzić działania moich najbliższych”. Ten nieświadomy schemat myślowy wyskakuje za każdym razem, gdy sytuacja w wystarczający sposób przypomina oryginalne traumatyczne zdarzenie.

Hipnoterapia umożliwia dostęp do ogromnego banku wspomnień, znajdującego się w nieświadomym umyśle. Pozwala wykorzystać aktualną odpowiedź emocjonalną, która powoduje problem do przeszukania całej pamięci permanentnej w celu odkrycia, ile faktycznie lat ma ta część osobowości, która nieustannie reaguje w ten sam sposób na pewne zdarzenia. Bez odkrycia prawdziwej przyczyny problemu para będzie odgrywała tę scenę bez końca.

Procedura terapii

Terapia relacji

Znalezienie źródła problemu jest trudne a czasami nawet niemożliwe na poziomie świadomym, dlatego tradycyjne terapie małżeńskie często nie przynoszą żadnej poprawy we wzajemnych relacjach.

Certyfikowany hipnoterapeuta potrafi już w ciągu jednej sesji odkryć, ile lat mają „dzieci”, które walczą ze sobą. Może wówczas uwolnić ograniczające emocje i zmienić przekonania, które nie pasują do dorosłego ja. W wyniku tego niedojrzała część osobowości klienta dorasta, dopasowując się do jego ciała fizycznego. Klient zyskuje zrozumienie, że jego reakcja w czasie konfliktu była tak naprawdę skierowana do kogoś z jego przeszłości, a nie aktualnego partnera. Zamiast patrzeć na swój związek przez dziecięcy pryzmat, może wreszcie ocenić go dojrzale, wykorzystując świadomość dorosłego człowieka.

Niektórzy klienci przychodzą na hipnoterapię, aby pozbyć się lęku przed wejściem w związek. Ich zranione w przeszłości serce boi się ponownie otworzyć, więc uzbraja się jak rycerz w obronie przed kolejną strzałą Amora. Pragnienie miłości pozostaje sercu lecz nie może zostać zaspokojone, dopóki jest obecny strach przed jej utratą lub odrzuceniem.

Czy każdy kryzys w związku da się pokonać?

Jedną z trudniejszych do zrozumienia i zaakceptowania rzeczy bywa zjawisko ciągłego przepływu ludzi w naszym życiu, które jest naturalnym prawem Wszechświata. Ludzie przychodzą i odchodzą, a ich rola w teatrze naszego życia nigdy nie jest ujawniana na samym początku.

Kiedy w relacji partnerskiej coś się zaczyna „wypalać” lub coraz częściej pojawiają się konflikty, powrót do wcześniejszej harmonii nie zawsze jest możliwy i służy najwyższemu dobru obu stron. Jeśli związek ma partnerów jedynie czegoś nauczyć, np. zwrócić uwagę na ich niezintegrowane aspekty osobowości, to po ich uzdrowieniu znika zainteresowanie drugą osobą.

Bez wątpienia każda relacja jest pouczająca i tym samym wartościowa, jednak kiedy przerobimy związaną z nią lekcję, jej czas często się kończy, aby zrobić miejsce na nowych ludzi i doświadczenia. Sztuką jest wówczas akceptacja i pozwolenie na ten proces bez stawiania oporu czy usilnych prób zatrzymania kogoś w naszym życiu. Tylko taka postawa gwarantuje nieustanny rozwój i wchodzenie na coraz wyższe poziomy świadomości.

Problemy relacji, w których hipnoterapia jest doskonale skuteczna:

 • Cierpienie po stracie bliskiej osoby (odrzucenie, rozstanie, rozwód, śmierć)
 • Trudności w związkach partnerskich (zazdrość, kłótnie, wszelkie nieporozumienia)
 • Uzależnienie emocjonalne od partnera (obecnego lub byłego)
 • Uczucie strachu, niepokoju, zagubienia, samotności w relacji
 • Lęk przed wejściem w relację lub przed jej zakończeniem
 • Zdrada lub nieuczciwość  partnerska
 • Niezadowolenie z pożycia seksualnego
 • Trudności z poczęciem dziecka
 • Niskie poczucie własnej wartości i pewności siebie w relacjach
 • Problemy z komunikacją i zrozumieniem w relacjach
 • Brak asertywności i umiejętności stawiania granic w relacjach prywatnych i zawodowych

Poznaj terapeutów PIH zajmujących się problemami w relacjach: