Certyfikowany
Master Hipnozy
i Hipnoterapii

Zostań profesjonalistą!

Najbliższy termin:
24-30 październik 2020 – Warszawa
102 – Certyfikowany Master Hipnozy i Hipnoterapii - Wprowadzenie

To szkolenie stanowi najkrótszą drogę do mistrzostwa w praktykowaniu hipnozy i hipnoterapii.

Masz już za sobą pierwsze kroki w fascynującym świecie hipnozy i transu. Zdajesz sobie sprawę z potęgi, jaką dysponujesz, ponieważ w jakimś stopniu hipnoza zmieniła Twoje życie lub losy tych, z którymi się nią dzieliłeś. Jeżeli odnajdujesz pasję w pomaganiu innym, to czas na nabranie rozpędu i wzbicie się naprawdę wysoko – na zaawansowany poziom wiedzy i umiejętności hipnotycznych. Pora na odkrycie przestrzeni dostępnej dla nielicznych, gdzie czeka na Ciebie głębokie zrozumienie natury ludzkich problemów i najskuteczniejsze sposoby ich rozwiązywania.

Przyjmij zaproszenie na wyjątkowe szkolenie, które powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie hipnoterapeutyczne Dagmary Konopackiej, która z ogromną skutecznością zmienia życie ludzi na lepsze, wykorzystując wyselekcjonowane i dokładnie sprawdzone przez siebie techniki hipnotyczne.Certyfikowany Kurs z Hipnozy i Hipnoterapii został zaprojektowany tak, aby dostarczyć Ci wszystkich narzędzi, technik i umiejętności do prowadzenia biznesu hipnoterapeutycznego, zgodnie z najnowszymi światowymi dokonaniami w tej dziedzinie. Dzięki temu zakończysz szkolenie z uczuciem pewności w posługiwaniu się nowo poznanymi technikami oraz będziesz zainspirowany do natychmiastowego wykorzystywania ich w praktyce.

Szkolenie to prowadzone jest w kontekście szerszym niż poziom mentalny, a w jego trakcie poruszane są treści duchowe oraz ezoteryczne. Zakres dotykania tych obszarów zależny jest w dużym stopniu od energii grupy i jej potrzeb, ponieważ to indywidulane procesy uczestników inicjują tematy, które są szerzej omawiane.

102 – Certyfikowany Master Hipnozy i Hipnoterapii - Szczegóły

UWAGA. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie CERTYFIKOWANY PRAKTYK HIPNOZY. Ma ono w programie wyłącznie zaawansowane techniki hipnoterapeutyczne, bez wracania do fundamentów, takich jak wprowadzanie w trans, czy zrozumienie zasad działania hipnozy.

W TRAKCIE 7 BARDZO INTENSYWNYCH DNI SZKOLENIOWYCH

• Poznasz i opanujesz z doskonałą biegłością najpotężniejsze techniki hipnotyczne, stając się kreatorem pozytywnych zmian wokół siebie.

• Staniesz się wszechstronnym i elastycznym terapeutą, który potrafi dostosować się do każdego klienta i problemu, z którym przyjdzie Ci pracować.

• Będziesz przeprowadzać procesy terapeutyczne w sposób zupełnie naturalny i płynny, bez napięcia i stresu.

• Nauczysz się indukować trans i prowadzić sesję hipnotyczną w sposób konwersacyjny, idealnie dobierając słowa do specyfiki procesu i klienta.

• Zdobędziesz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z każdym przypadkiem bez wcześniejszego przygotowania, gotowych skryptów czy sugestii.

• Dowiesz się jak dopasować indukcję do klienta, aby zawsze mieć pewność, że znajdzie się na odpowiednim poziomie transu do przeprowadzenia danego procesu terapeutycznego.

• Nauczysz się odnajdywać w każdej sytuacji, zachowując spokój w przypadku niespodziewanej reakcji klienta czy pojawienia się nowych okoliczności.

• Zbudujesz w sobie pewność siebie, wiarę w moc hipnozy oraz swoje umiejętności hipnoterapeutyczne.

PROGRAM WARSZTATU OBEJMUJE:

• Przygotowanie klienta do sesji, sugestie przedhipnotyczne, budowanie oczekiwań, zaufania i relacji hipnotycznej.

• Zrozumienie języka podświadomości oraz komunikacja z nią poprzez zaawansowaną symbolikę hipnotyczną.

• Dynamiczną wizualizację, czyli umiejętność prowadzenie klienta w wewnętrznym świecie jego umysłu.

• Umiejętność dobierania idealnej techniki pracy do danego klienta i problemu.

• Najskuteczniejsze praktyki Dave’a Elmana oraz Miltona Ericksona – najwybitniejszych hipnoterapeutów wszech czasów.

• Biegłe posługiwanie się hipnotyczną regresją wiekową oraz wcieleniową.

• Dowiesz się, kiedy warto przeprowadzać regresję hipnotyczną, a kiedy lepiej zastosować inną technikę zmiany.

• Stosowanie regresji do odkrycia ISE (Initial Sensitizing Event) – źródła problemu klienta oraz SSEs (Subsequent Sensitizing Events) – wydarzeń wtórnych.

• Uzdrawianie wewnętrznego dziecka i strategie uwalniania ograniczających emocji.

• Terapie hipnotycznego wybaczania (Forgiveness Therapy) prowadzące do uwolnienia emocji gniewu.

• Wybaczanie sobie (Self-Forgiveness Therapy) czyli uwalnianie poczucia winy.

• Budowanie miłości do samego siebie oraz pozbywanie się sabotujących programów i przekonań.

• Używanie terapii części (Parts Therapy) do pokonywania wewnętrznych konfliktów i problemów korzyści wtórnych.

• Hipnoterapia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia i inne) oraz otyłości.

• Wykorzystywanie hipnoterapii do pozbywania się nałogu nikotynowego i innych szkodliwych dla zdrowia nawyków.

• Praca z klientami w celu pokonywania lęków i fobii.

• Uzdrawianie obszaru relacji partnerskich i zawodowych.

• Uwalnianie od bólu i poczucia straty po utracie bliskiej osoby (odejście partnera, śmierć).

• Praca z osobami cierpiącymi na dolegliwości fizyczne.

• Indukcja i hipnoterapia w stanie Ultra-Wysokim.

• Opanowywanie niespodziewanych sytuacji oraz praca z trudnymi klientami.

• Radzenie sobie z abreakcjami – intensywnymi wyładowaniami emocjonalnymi.

• Zrozumienie sugestii posthipnotycznych i czynników, od których zależy sukces Twojej sesji.

• Kwestie etyki i bezpieczeństwa energetycznego podczas terapii.

• Zakładanie i prowadzenie udanej praktyki hipnoterapeutycznej.

• Zalecana lektura, praca domowa i praktyka poszkoleniowa. I wiele wiele więcej.

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI JESTEŚ ZAFASCYNOWANY HIPNOZĄ I CHCESZ:

• Pewnie posługiwać się hipnozą, aby pomagać ludziom w pokonywaniu ich problemów zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej.

• Pozbyć się swoich własnych ograniczeń i blokad emocjonalnych, rozwijając samoświadomość i kreatywność.

• Mieć zawód, dzięki któremu będziesz mógł pracować niezależnie, rozwijając swoją własną praktykę.

• Dodać hipnozę, jako dodatkowe narzędzie do swojej obecnej działalności.

• Poszerzyć swój warsztat hipnoterapeutyczny, aby skuteczniej przeprowadzać klientów przez proces zmiany.

• Stać się uczestnikiem profesjonalnej sieci hipnoterapeutów i korzystać ze wsparcia Instytutu.

• Stać się Certyfikowanym Profesjonalnym Hipnoterapeutą Polskiego Instytutu Hipnozy, dołączając do elity najlepszych hipnoterapeutów w Polsce.

CZYM RÓŻNI SIĘ TO SZKOLENIE OD INNYCH SZKOLEŃ HIPNOTERAPEUTYCZNYCH?

• Zostaniesz nauczony najnowszych i najskuteczniejszych technik, dokładnie wyselekcjonowanych i sprawdzonych bez tracenia czasu na dziesiątki mniej efektywnych podejść.

• Weźmiesz udział w treningu, który opiera przede wszystkim na zasadach, a nie na samych technikach. Znając te reguły stworzysz własny, niepowtarzalny styl pracy.

• Poznasz autorską metodę terapii na poziomie mentalnym oraz duchowym klienta, której nie naucza nikt inny.

• Dostaniesz klarowną instrukcję od A do Z, jak przeprowadzać każdą sesję hipnoterapeutyczną bez względu na rodzaj problemu i poziom sugestywności klienta.

• Otrzymasz wsparcie poszkoleniowe w postaci promocji na stronie internetowej Polskiego Instytutu Hipnozy oraz zaproszenia do aktywnego uczestniczenia w życiu naszej społeczności hipnotycznej.

STAŃ SIĘ HIPNOTERAPEUTĄ CERTYFIKOWANYM PRZEZ POLSKI INSTYTUT HIPNOZY I NADAJ WŁAŚCIWY BIEG SWOJEJ KARIERZE!

• Po udanym ukończeniu dostaniesz numer członkowski Polskiego Instytutu Hipnozy.

• Pojawisz się na oficjalnej stronie internetowej Instytutu w bazie danych certyfikowanych hipnoterapeutów.

• Otrzymasz zaproszenie do zamkniętej grupy na facebooku oraz będziesz zapraszany na regularne bezpłatne spotkania społeczności naszych hipnoterapeutów o charakterze warsztatowym i integracyjnym.

• Zyskasz umiejętności i pewność, aby pracować z klientami od razu po opuszczeniu sali szkoleniowej.

• Doświadczysz i nauczysz się hipnoterapii w bezpiecznym środowisku z profesjonalnym wsparciem.

• Będziesz szkolony przez doświadczoną hipnoterapeutkę, która z sukcesem pracuje z szerokim zakresem problemów m.in. z nałogami, otyłością, depresją, lękami i fobiami, zaburzeniami odżywiania, bólami psychosomatycznymi, problemami w relacjach czy niskim poczuciem własnej wartości.

TERMIN

24-30.10.2020 (7 dni)

TRENER

Dagmara Konopacka

dagmarakonopacka.pl

MIEJSCE

Warszawa – Bemowo

CENA

3970zł – cena promocyjna aktualna przy rejestracji i wpłacie zadatku do dnia 10.09.2020

4470zł – cena regularna obowiazująca przy rejestracji i wpłacie zadatku po 10.09.2020

CENA KURSU OBEJMUJE:

• 56 godzin intensywnego treningu, opartego o zasady przyspieszonego uczenia.

• 2 certyfikaty: certyfikat ukończenia szkolenia Master Hipnozy i Hipnoterapii oraz certyfikat członkostwa w Polskim Instytucie Hipnozy

• Członkostwo w Polskim Instytucie Hipnozy (bezpłatne przez okres 12 miesięcy), które gwarantuje promocję na stronie internetowej Instytutu w sekcji : „Znajdź swojego hipnoterapeutę”.

• Bogate materiały szkoleniowe.

• Przerwy kawowe, wyjątkową atmosferę i pełną relaksację!

 

Kładziemy nacisk na małe grupy (do 11 osób), dlatego jeśli chcesz mieć gwarancję miejsca na naszym szkoleniu i zacząć podróż w kierunku osobistej transformacji zarezerwuj miejsce już teraz.

W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt na adres info@polskiinstytuthipnozy.pl