Polityka Prywatności

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – POLSKI INSTYTUT HIPNOZY I TERAPII TRANSPERSONALNYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Dzieci Warszawy 27A/156, NIP 5223087182, REGON 366872601, KRS 0000669988.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem polskiinstytuthipnozy.pl

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email:

info@polskiinstytuthipnozy.pl lub pisemnie na następujący adres: Dzieci Warszawy 27A/156, 02-495 Warszawa

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda jego Klientów, konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów.

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies).

Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji usług oferowanych przez Administratora, w tym:

 • umożliwienia Użytkownikom Strony korzystania z funkcji Strony
 • realizacji zamówień na produkty i usługi
 • umożliwienia certyfikowanym przez Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych Hipnoterapeutom oferowania swoich usług w wyszukiwarce hipnoterapeutów dostępnej na Stronie
 • reakcji na informacje przesłane z wykorzystaniem formularza kontaktowego
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz produktów i usług partnerów handlowych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. W odniesieniu do usług Administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz czasami po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług Strony jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy firmy.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, z  nie powiązanymi z firmą podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług. Otrzymują je firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, a w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze Strony, jak i jej funkcji, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednakże zmiany te nie wpłyną na podstawową zasadę: Administrator nie udostępnia danych Użytkowników Strony osobom trzecim.