Od czego zależy skuteczność hipnoterapii?
Praktyka

Hipnoterapia jest formą terapii, która łączy indukcję transu hipnotycznego z technikami terapeutycznymi stosowanymi przez danego hipnoterapeutę. Z tego powodu trudno ją szczegółowo zdefiniować, ponieważ każdy terapeuta posiada swój zestaw narzędzi, technik, a także dysponuje inną wiedzą i doświadczeniem, co generuje często ekstremalnie odmienne rezultaty w zakresie efektywności i tempa zmian. Dobrze przeprowadzona hipnoterapia pozwala szybko i skutecznie zredukować, wyeliminować, zamienić lub wzmocnić doznania, emocje, zachowania, wyobrażenia czy myśli, które są związane z problemem klienta.

Od czego więc zależy skuteczność hipnoterapii?

Kiedy chcemy wejść na szczyt danej góry możemy to zrobić na wiele sposobów. Podobnie wiele dróg może prowadzić do uzdrowienia. Są jednak pewne zasady, których spełnienie jest konieczne, aby dana forma terapii odniosła oczekiwany efekt.

Moja recepta na udaną hipnoterapię zawiera się w czterech punktach.

Zmotywowany i gotowy na zmianę klient.

Kiedy ludzie osiągają punkt gotowości na zmianę, niewiele można zrobić, aby ich przed nią powstrzymać. Dojście do tego momentu może zająć im lata, ale kiedy czas na zmianę przyjdzie, nic i nikt nie jest w stanie zatrzymać tego procesu. Tak jak hipnoza jest tajemnicą, zmiana jest tajemnicą i nie może być z góry przewidziana. Możemy mieć nadzieję na zmianę, możemy ją planować, możemy jej pragnąć, możemy o niej mówić, ale jedyny sposób na to, aby się dokonała, to podjęcie konkretnych kroków w kierunku jej realizacji. Ludzie, którzy sami decydują się na hipnoterapię – czyli umawiają się na sesję bez namowy lub nacisku innych – są zazwyczaj bardzo zmotywowani. Zdarza się, że próbowali już różnych terapii, często z niewielkim efektem, dlatego pokładają w hipnoterapii duże nadzieje.  To gwarantuje sukces terapeutyczny pod warunkiem, że spełnione są pozostałe punkty.

Skoncentrowany na kliencie i zaangażowany całym sercem w proces terapeuta.

Zakochanie

Każda osoba zgłaszająca się na terapię powinna od samego początku poczuć się zaakceptowana, zrozumiana, otoczona opieką, troską i miłością bez względu na rodzaj problemu, z którym przychodzi. W trakcie trwania sesji cała energia i wszystkie myśli terapeuty muszą być skierowane na klienta, aby ten odczuł, że jego potrzeby są priorytetowe. Tylko w stanie doskonałej koncentracji i obecności hipnoterapeuta może w pełni efektywnie poprowadzić osobę w procesie, sugerując jej tym samym, że jest tu wyłącznie dla niej. Terapeuta powinien dawać z siebie za każdym razem 100%, być wspierający, elastyczny, intuicyjny i kreatywny, aby zainspirować prowadzoną osobę do jak najgłębszej pracy i zaangażowania. Jeśli będzie jedynie robił notatki, mówiąc co jakiś czas „bardzo interesujące”, nie wzbudzi zaufania klienta ani jego chęci do głębokich wglądów w siebie.

Znakomita relacja i współpraca klienta z terapeutą.

Rolą hipnoterapeuty jest stworzenie odpowiedniego kontekstu, w którym może nastąpić zmiana, a następnie kierowanie procesem w sposób, który zainicjuje odpowiedzi emocjonalne, pomoże prowadzonej osobie wyciągnąć odpowiednie lekcje z różnych doświadczeń, pozwoli zrozumieć język podświadomości, jej symbolikę, intencję. Terapeuta musi wierzyć w swoje metody pracy oraz w możliwość zmiany klienta, widząc z nim osobę, jaką może być. Powinien być pełen entuzjazmu i optymizmu, aby dać klientowi nadzieję i wykreować w nim pozytywne mentalne oczekiwania. Pamiętajmy jednak, że hipnoterapia jest jak taniec i wymaga obustronnego zaangażowania, uważności oraz wysiłku, co oznacza, że opór ze strony klienta lub ignorowanie przez niego pewnych sugestii może zniwelować nawet najlepsze prowadzenie hipnotyczne.

Uzdrawianie relacji

Odpowiednie doświadczenie i umiejętności terapeuty.

Indukcja oraz metody terapeutyczne powinny być dobrane indywidualnie do klienta, jego potrzeb i oczekiwań. Z tego powodu hipnoterapeuta powinien dysponować szerokim zakresem technik zmiany oraz posiadać znakomitą intuicję i zdolności obserwacji. Im bardziej specyficzny klient i jego problem, tym większą elastycznością musi wykazać się terapeuta. Rolą prowadzącego sesję jest dostosowanie się do hipnotyzowanego, a nie odwrotnie. Podczas dobrze przeprowadzonego procesu klient uwalnia się od ograniczających emocji, niekorzystnych przekonań, zyskuje nowe spojrzenie na wiele rzeczy, wyciąga wnioski i lekcje z minionych wydarzeń, odkrywa nowe możliwości, rozbudza kreatywność i potencjał, z których do tej pory nie korzystał. Uświadamia sobie, że jest w pełni odpowiedzialny za swoje życie, za to co czuje i jak odbiera świat, co oznacza, że może stworzyć taką rzeczywistość, jaka mu najbardziej odpowiada.

Hipnoterapeuta nie może wykreować nowych umiejętności w osobie, ale może asystować w odkryciu i lepszym wykorzystaniu istniejących zdolności i talentów, nawet tych do tej pory nierozpoznanych przez klienta. Stan transu sprzyja bowiem uświadamianiu sobie największych potrzeb i uwalnianiu ukrytego potencjału. Pozwala pozbyć się błędnych przekonań, niekorzystnych programów, wątpliwości czy lęków, które stanowią przeszkodę do korzystania z życia w pełni.

Z mojego doświadczenia wynika, że spełnienie powyższych zasad jest gwarancją udanej hipnoterapii, podczas której klient rozwiązuje swoje problemy natychmiast, lub odkrywa najkrótszą drogę prowadzącą do wybranego przez siebie celu.