Unikalne szkolenia z hipnozy i hipnoterapii

Od ponad 8 lat w Polskim Instytucie Hipnozy przekraczamy granice ciała i umysłu, starając się patrzeć na człowieka z możliwie najszerszej perspektywy. Dzięki temu możemy dostrzec wszystkie zasoby oraz potencjalne blokady stojące na drodze do spełnionego życia.

Nasze podejście do hipnozy wykracza poza nurt tradycyjny, czyli tzw. hipnozę mentalną, skupiającą się na potędze ludzkiego umysłu. Opieramy się na pewności, że stan harmonii i szczęścia możliwy jest dzięki właściwej relacji między ciałem, umysłem i duszą.

To holistyczne, nauczane przez nas podejście do hipnozy nazwaliśmy transpersonalnym – duchowym.

Stawiając na najwyższą jakość szkoleń, prowadzimy je wyłącznie na żywo oraz w małych grupach. Na szkoleniu wstępnym Praktyk Hipnozy jest maksymalnie 22 uczestników a na zaawansowanym Masterze Hipnozy i Hipnoterapii do 12 osób. To gwarantuje indywidualne podejście, bezpieczeństwo i komfort każdego uczestnika, co jest szczególnie ważne podczas nauki zaawansowanej hipnoterapii.

Najbliższe szkolenia:

👉 Certyfikowany Praktyk Hipnozy

7-8 września 2024; Warszawa

👉 Certyfikowany Master Hipnozy i Hipnoterapii

11-17 maja 2024; okolice Warszawy

Dla kogo są nasze szkolenia

Szkolenia hipnozy

Rosnąca świadomość sprawia, że potrzebne są coraz bardziej zaawansowane narzędzia terapeutyczne i rozwojowe, aby podnosić jakość życia człowieka. Poziom ciała i umysłu przestaje być wystarczającym obszarem do głębszego doświadczania dobrobytu i harmonii. Coraz istotniejszy staje się poziom intuicji i duszy. Jesteśmy już gotowi, aby wziąć odpowiedzialność za nasz rozwój duchowy i w pełni korzystać ze swoich najgłębszych talentów oraz potencjałów. Bez skierowania należnej uwagi na wszystkie nasze poziomy istnienia, nigdy nie będziemy w 100% autentyczni, a tym samym prawdziwie szczęśliwi, bo pełnia wymaga integracji wszystkich naszych części.

Szkolenia Polskiego Instytutu Hipnozy przeznaczone są dla osób zainteresowanych poznaniem szeroko pojętej hipnozy i hipnoterapii w praktycznych zastosowaniach. Dzięki doświadczeniu i wiedzy założyciela Instytutu i jego głównego trenera Dagmary Konopackiej, kursanci uczą się metody hipnoterapii, wykraczającej poza ramy umysłu. Dzięki tak obszernej perspektywie mają możliwość szybkiego rozwoju i świadczenia usług hipnoterapeutycznych dla każdej grupy klientów, także tych, którzy mają wysoką świadomość swojej duchowej natury. Nasze szkolenia gwarantują zdobycie kompletnej wiedzy, pozwalającej na otwarcie praktyki hipnoterapeutycznej lub dodanie narzędzi hipnotycznych do dotychczas prowadzonej działalności.

Hipnoterapia transpersonalna

Szkolenie hipnozy

Hipnoterapia transpersonalna bierze pod uwagę całość systemu energetycznego człowieka, zakładając że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem i umysłem. Z tym przekonaniem wykracza poza fizyczność i poziom mentalny jednostki, aby szerzej eksplorować możliwości, które drzemią w każdym z nas. W rezultacie wszystko co oferuje nurt tradycyjny zostaje pogłębione i wzbogacone o duchowy poziom istnienia. To prowadzi do szybszej transformacji, wzrostu świadomości oraz lepszej manifestacji indywidualnych potrzeb i pragnień. Wprowadzając duchowość do tradycyjnej hipnoterapii, uzdrawianie czy jakakolwiek zmiana na lepsze przychodzi szybciej i łatwiej.

To praca na poziomie duchowym, która wydobywa wrodzone zasoby każdego człowieka oraz jego zdolność do samouzdrawiania. Przebieg sesji terapeutycznej jest determinowany przez wewnętrzną mądrość klienta (Wyższe Ja) – najbardziej świadomą część, która patrzy na jego problem z wyższej perspektywy. Znając odległe przyczyny powstania problemu oraz jego konsekwencje może zaproponować najkrótszą drogę do jego uzdrowienia. Wszelkie zmiany są zapisywane w podświadomości, której opór i nieelastyczność są tutaj łatwiejsze do przełamania niż w nurcie tradycyjnym.

Aby skorzystać z potęgi tego podejścia nie jest konieczny określony światopogląd religijny czy wiedza z zakresu duchowości. Niezbędną jest jednak otwartość na informacje i zjawiska wykraczające czasami poza logikę i racjonalność oraz gotowość na szerszą eksplorację swojej istoty.

Główne założenia i obszary,
eksplorowane w podejściu transpersonalnym

 

  • Jesteśmy istotami duchowymi, które mają ludzkie doświadczenia.
  • Istnieje połączenie pomiędzy ciałem, umysłem i duszą.
  • Istnieje Wyższe Ja, czyli duchowa świadomość, która stanowi najmądrzejszą część naszej istoty.
  • Wyższe Ja jest najdoskonalszym przewodnikiem, który prowadzi nas przez doświadczenia życiowe, oferując nam nieustanie nowe wglądy i zrozumienie.
  • Komunikacja z Wyższym Ja daje nam dostęp do informacji, które przekraczają granice ciała i ego, są poza zasięgiem 5 zmysłów i 3-wymiarowej rzeczywistości.
  • Pracujemy z poziomu serca, w przestrzeni miłości.
  • Każdy z nas u źródła jest czystym duchem, który może doświadczać wszystkiego, czego pragnie.
  • Uzdrawianie jest to proces oczyszczania siebie, poprzez który wracamy do stanu doskonałości, do świętego, nieskazitelnego stanu istnienia – swojego prawdziwego Ja.
Ćwiczenia hipnozy

W nurcie hipnoterapii transpersonalnej nie pomijamy mechanizmów działania umysłu.

Poznajemy sposoby komunikacji z podświadomością, zgłębiamy jej bogatą symbolikę i zasady funkcjonowania. Wykorzystujemy różne metody pracy, aby usprawnić poziom mentalny, uwolnić ograniczające przekonania, niekorzystne schematy działań, zmienić nawyki, zwiększyć odporność na stres oraz lepiej kontrolować własne myśli i emocje.

Nasze szkolenia są prowadzona w kontekście duchowym, jednak zawierają w sobie zasady mentalne działania hipnozy oraz integrują podejścia różnych szkół terapeutycznych. Nie jest bowiem możliwe wejście na poziom duchowy bez poznania i zrozumienia specyfiki funkcjonowania umysłu. W związku z tym elementy duchowości i ezoteryki pojawiają się przede wszystkim na zaawansowanym kursie – Masterze Hipnozy i Hipnoterapii, którego przebieg zależy w dużym stopniu od energii grupy, jej otwartości i potrzeb. Zdarza się, że najbardziej sceptyczni do zjawisk energetycznych uczestnicy przechodzą największą transformację, wielokrotnie otrzymując w procesach potwierdzenie swojego duchowego potencjału.

Metodologia prezentowana na wszystkich naszych szkoleniach jest ze sobą spójna, wzajemnie się uzupełniając. Wierzymy, że istotą pełnej, harmonijnej i szczęśliwej egzystencji jest równowaga pomiędzy ciałem, umysłem oraz duszą, a praca nad każdym z tych aspektów przyczynia się do wzmocnienia pozostałych.

Progresja szkoleniowa

Rozpoczynasz swoją edukację hipnotyczną od uczestnictwa w 2-dniowych warsztatach Certyfikowany Praktyk Hipnozy. Pomyślne ich ukończenie kwalifikuje do udziału w zaawansowanym, tygodniowym szkoleniu Certyfikowany Master Hipnozy i Hipnoterapii.

Absolwenci Mastera Hipnozy i Hipnoterapii stają się członkami Polskiego Instytutu Hipnozy.

Członkostwo w Instytucie daje możliwość zaprezentowania siebie i swojej oferty w bazie hipnoterapeutów w sekcji “Znajdź terapeutę”.

Certyfikat hipnozy

👉 W celu otrzymywania powiadomień o terminach szkoleń i innych wydarzeniach wypełnij i wyślij formularz