Najbliższe szkolenie:

Certyfikowany Praktyk Hipnozy

5-6 września 2020 – Warszawa

Dla kogo są nasze szkolenia?

Szkolenia Polskiego Instytutu Hipnozy przeznaczone są dla osób zainteresowanych poznaniem nowoczesnych metod hipnozy, hipnoterapii i treningu mentalnego w praktycznych zastosowaniach. Połączenie umiejętności i doświadczenia wiodących trenerów – Dagmary Konopackiej oraz Dariusza Wresiło, głęboko zaangażowanych w swoją pracę hipnoterapeutów i pasjonatów hipnozy, gwarantuje zdobycie wiedzy pozwalającej na otwarcie praktyki hipnoterapeutycznej czy też dodanie narzędzi hipnotycznych do dotychczas prowadzonej działalności.

Aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów, ich światopoglądowi i wartościom stworzyliśmy 2 drogi zgłębiania hipnozy i hipnoterapii, które wiążą się z jej późniejszą formą praktykowania.

Podzieliliśmy je umownie na hipnozę mentalną oraz hipnozę duchową/transpersonalną.

Hipnoza mentalna jest tradycyjnym nurtem hipnozy, który podkreśla potęgę ludzkiego umysłu i poprzez poznanie mechanizmów jego działania pozwala jeszcze lepiej nim zarządzać.

W tym nurcie uczymy się komunikacji z podświadomością, jej symboliki i funkcjonowania. Wykorzystujemy różne metody pracy na poziomie mentalnym, aby uwolnić ograniczające przekonania, zmienić nawyki i lepiej kontrolować własne myśli i emocje. Kontakt z nieświadomym umysłem podczas transu hipnotycznego pozwala lepiej poznać siebie, odnajdywać blokady, ograniczające schematy działań, identyfikować potrzeby, co prowadzi do bardziej harmonijnego i świadomego życia. Hipnoza mentalna rozwija dojrzałość psychiczną i odporność na stres, pomaga przezwyciężać trudne sytuacje oraz zwiększa wiarę w swoje możliwości i kreatywność. To powoduje udoskonalenie relacji z samym sobą, a co za tym idzie możliwość budowania głębszych bardziej autentycznych relacji z innymi ludźmi.

Hipnoterapia transpersonalna jest podejściem holistycznym, która bierze pod uwagę całość systemu energetycznego człowieka, zakładając że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem i umysłem. Z tym przekonaniem wykracza poza fizyczność i poziom mentalny jednostki, aby szerzej eksplorować możliwości, które drzemią w każdym z nas. W rezultacie wszystko co oferuje nurt tradycyjny rozstaje pogłębione i wzbogacone o duchowy poziom istnienia. To prowadzi do szybszej transformacji, wzrostu świadomości oraz lepszej manifestacji indywidualnych potrzeb i pragnień. Wprowadzając duchowość do tradycyjnej hipnoterapii, uzdrawianie czy jakakolwiek zmiana na lepsze przychodzi szybciej i łatwiej.

Hipnoterapia transpersonalna to praca na poziomie duchowym, która wydobywa wrodzone zasoby każdego człowieka oraz jego zdolność do samouzdrawiania. Przebieg sesji terapeutycznej jest determinowany przez wewnętrzną mądrość klienta (Wyższe Ja) – najbardziej świadomą część, która patrzy na jego problem z wyższej perspektywy. Znając odległe przyczyny powstania problemu oraz jego konsekwencje może zaproponować najkrótszą drogę do jego uzdrowienia. Wszelkie zmiany są zapisywane w podświadomości, której opór i nieelastyczność są tutaj łatwiejsze do przełamania niż w nurcie tradycyjnym,

Aby skorzystać z potęgi tego podejścia nie jest konieczny określony światopogląd religijny czy wiedza z zakresu duchowości. Niezbędną jest jednak otwartość na informacje i zjawiska wykraczające czasami poza logikę i racjonalność oraz gotowość na szerszą eksplorację swojej istoty.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I OBSZARY, KTÓRE EKSPLORUJEMY W TYM PODEJŚCIU

  • Jesteśmy istotami duchowymi, które mają ludzkie doświadczenia.
  • Istnieje połączenie pomiędzy ciałem, umysłem i duszą.
  • Istnieje Wyższe Ja, czyli duchowa świadomość, która stanowi najmądrzejszą część naszej istoty.
  • Wyższe Ja jest najdoskonalszym przewodnikiem, który prowadzi nas przez doświadczenia życiowe, oferując nam nieustanie nowe wglądy i zrozumienie.
  • Komunikacja z Wyższym Ja daje nam dostęp do informacji, które przekraczają granice ciała i ego, są poza zasięgiem 5 zmysłów i 3-wymiarowej rzeczywistości.
  • Pracujemy tylko w przestrzeni miłości.
  • Każdy z nas u źródła jest czystym duchem, który może doświadczać wszystkiego, czego pragnie.
  • Uzdrawianie jest to proces oczyszczania siebie, poprzez który wracamy do stanu doskonałości, do świętego, nieskazitelnego stanu istnienia – swojego prawdziwego Ja.

Certyfikowany Praktyk Hipnozy oraz Master Hipnozy i Hipnoterapii prowadzony jest w kontekście duchowym, jednak zawiera w sobie zasady mentalne działania hipnozy oraz integruje podejścia różnych szkół terapeutycznych. Nie jest bowiem możliwe wejście na poziom duchowy bez poznania i zrozumienia specyfiki funkcjonowania umysłu. W związku z tym elementy duchowości i ezoteryki pojawiają się przede wszystkim na zaawansowanym kursie – Masterze Hipnozy i Hipnoterapii, którego przebieg zależy w dużym stopniu od energii grupy, jej otwartości i potrzeb. Zdarza się, że najbardziej sceptyczni do zjawisk energetycznych uczestnicy przechodzą największą transformację, dostając wielokrotnie w procesach potwierdzenie swojego duchowego potencjału.

Siła Sugestii jest pierwszym szkoleniem, które eksploruje umysł i jego możliwości, oferując szersze poznanie hipnozy w nurcie mentalnym.

Pragniemy podkreślić, że podejścia prezentowane na wszystkich naszych szkoleniach są ze sobą spójne, wzajemnie się uzupełniając. Wszyscy w Polskim Instutucie Hipnozy wierzymy, że istotą pełnej, harmonijnej i szczęśliwej egzystencji jest równowaga pomiędzy ciałem, umysłem oraz duszą, a praca nad jednym z tych aspektów przyczynia się do wzmocnienia pozostałych.

Progresja szkoleniowa

I wariant
Kursanci rozpoczynają swoją edukację hipnotyczną od uczestnictwa w 2-dniowych warsztatach Certyfikowany Praktyk Hipnozy. Po pomyślnym ich ukończeniu mogą przystąpić do zaawansowanego, tygodniowego szkolenia Certyfikowany Master Hipnozy i Hipnoterapii.

II wariant

Kursanci rozpoczynają swoją edukację mentalną od  szkoleń Siła Sugestii (2 dni), Iluzje Umysłu (2 dni), Potęga Podświadomości (2 dni) lub zamiennie Praktyk Hipnozy oraz do wyboru Trening Mentalny dla sportowców (2 dni) lub Trening Mentalny w biznesie (2 dni). Po pomyślnym ukończeniu mogą przystąpić do zaawansowanego szkolenia Certyfikowany Trener Mentalny 

Po ukończeniu szkolenia Certyfikowany Master Hipnozy i Hipnoterapii lub Certyfikowany Trener Mentalny  uczestnicy otrzymują możliwość członkostwa w Polskim Instytucie Hipnozy wraz z umieszczeniem ich w bazie PIH oraz wszystkimi przywilejami z tym związanymi.