Wykorzystanie regresji wiekowej w hipnoterapii
Terapia

Część umysłu, która przechowuje wszystkie Twoje doświadczenia życiowe wraz z powiązanymi emocjami, obrazami, a nawet dźwiękami czy smakami jest jak twardy dysk na komputerze lub posiadłość z wieloma pokojami. I tak jak dom wymaga od czasu do czasu generalnych porządków, aby przyjemnie się w nim mieszkało, tak jak komputer potrzebuje przeskanowania antywirusowego, aby efektywniej i szybciej pracował, tak samo Twój umysł może potrzebować mentalnego detoksu, który uwolni Cię od bagażu myśli i emocji, które mają negatywny wpływ na Twoje życie.

Narzędziem, które służy do przeprowadzania „porządków” na poziomie umysłu jest hipnotyczna regresja wiekowa. Stosowana w celach terapeutycznych działa jak zaawansowany skaner antywirusowy, który poszukuje, a następnie neutralizuje niekorzystne programy, przekonania, myśli i emocje, zastępując je nowymi, bardziej aktualnymi i wspierającymi.

Czym jest regresja hipnotyczna?

Regresja hipnotyczna jest to mentalny powrót do wydarzeń z przeszłości, który umożliwia przeżywanie ich tak intensywnie, jak to miało miejsce po raz pierwszy.  Jest ona najszybszą i najbardziej efektywną metodą na znalezienie prawdziwego źródła problemu, ponieważ wspomnienia, do których należy dotrzeć w celu dokonania zmiany są zazwyczaj ukryte w głębokich zakamarkach podświadomości, czyli niedostępne na poziomie świadomym. Celem regresji hipnotycznej jest spojrzenie na przeszłe wydarzenia z innej, dojrzalszej perspektywy, wykorzystanie aktualnej wiedzy hipnotyzowanego do uleczenia jego starych ran i pozbycia się ograniczających emocji.

Większość problemów, z którymi się borykamy ma podłoże emocjonalne, będące dziedzictwem przeszłości. Aby skutecznie pozbyć się tego bagażu, a tym samym symptomów danego problemu należy cofnąć się do źródła emocji, do sytuacji w której one powstały i z tego miejsca je uwolnić.

Jak to może wyglądać w praktyce?

Zakochanie

Jedna z moich klientek zgłosiła się do mnie, ponieważ ogarnął ją irracjonalny strach i smutek po odejściu partnera. Na poziomie świadomym zdawała sobie sprawę, że relacja, z której wyszła nie miała szans na przetrwanie i rozstanie było najlepszą decyzją. Pomimo tej wiedzy nie mogła w żaden sposób zapanować na trudnymi emocjami, które się w niej zrodziły. W trakcie regresji hipnotycznej dotarłyśmy do źródła tych nieprzyjemnych uczuć. Okazało się, że jako kilkumiesięczne dziecko została zostawiona przez chwilę bez opieki, co spowodowało u niej ogromny lęk i poczucie odrzucenia. Ta zdawałoby się niepozorna sytuacja, w oczach dziecka była traumatyczna i rezonowała na obecne życie mojej klientki.

Pojawia się pytanie – jaki właściwie związek ma to odległe zdarzenie z problemem dorosłej kobiety?  Otóż podświadomość jest nielogiczna i działa na zasadzie skojarzeń. Ona zawsze sprawdza, czy kiedykolwiek doświadczyliśmy czegoś podobnego i jeśli znajdzie połączenie z jakąś sytuacją z przeszłości, wywołuje dokładnie tę samą reakcję. Zatem, kiedy moją klientkę opuścił partner, podświadomość automatycznie skojarzyła to z odległym wydarzeniem, odpalając identyczną emocję.

Innym przykładem działania tego mechanizmu może być przypadek kobiety, która zmagała się od lat ze zdiagnozowaną przez lekarzy fobią społeczną. Jedynym rozwiązaniem, jakie mogła jej zaproponować tradycyjna medycyna było leczenie farmakologiczne, które spełniało swoją rolę w bardzo ograniczonym stopniu. W trakcie regresji hipnotycznej okazało się, że irracjonalny strach pojawiający się w obecności innych ludzi zrodził się w umyśle mojej klientki w wieku 2 lat, kiedy była ona świadkiem kłótni rodziców. Ponieważ doświadczenia w domu rodzinnym przyczyniły się również do powstania w jej umyśle silnego uczucia gniewu i poczucia winy, które należało uwolnić, pozbycie się na zawsze wieloletniej fobii społecznej zajęło nam dwie sesje.

Jakie sytuacje mogą być źródłem problemu?

Wydarzenia inicjujące problem są zawsze nasycone silnymi emocjami, nieadekwatnymi do danych okoliczności. To może być koszmarny sen, sytuacja w domu, przedszkolu, szkole, na placu zabaw lub w innym miejscu. Przyczyną mogą być słowa jakiegoś dorosłego lub innego dziecka, przyjście na świat młodszego rodzeństwa, wyjazd na kolonie bez rodziców, na wakacje do dziadków czy pobyt w szpitalu. Możliwości jest wiele i nie sposób ich sklasyfikować czy z góry przewidzieć. Często źródło problemu sięga okresu prenatalnego, kiedy dziecko odbiera na jakimś poziomie trudne emocje matki, czując się niekochane lub niechciane. Sytuacje te rzadko są pamiętane przez klienta ani wspomniane podczas rozmowy poprzedzającej proces hipnotyczny, jednak w trakcie regresji podświadomość hipnotyzowanego bezbłędnie prowadzi go do właściwych wspomnień. Dzięki temu dorośli mogą spojrzeć na doświadczenia z dzieciństwa z nowej, dojrzałej perspektywy i z pomocą doświadczonego hipnoterapeuty uwolnić nieprzyjemne emocje z nimi związane.

Uzdrawianie relacji

Jakie problemy można rozwiązać korzystając z regresji hipnotycznej?

Regresja hipnotyczna jest potężnym narzędziem, które można stosować do pokonania praktycznie każdego problemu.  Sprawdza się doskonale m.in. w terapii uzależnień, zaburzeń odżywiania, fobii, stanów lękowych czy dolegliwości psychosomatycznych.  Regresja pozwala rozwiązać problem szybko, efektywnie i trwale, nawet w sytuacji gdy wszystkie inne metody zawodzą. Każdy może z niej skorzystać, ponieważ nie ma człowieka który jest w 100% wolny od bagażu przeszłości.

Narzędzie to może służyć również do wydobycia z zakamarków podświadomości pięknych wspomnień, nasyconych wzniosłymi emocjami, z którymi utraciliśmy pełny kontakt. Dzięki mentalnej podróży w przeszłość możemy odzyskać zagubione fragmenty osobowości. Mamy również szansę przypomnieć sobie kim jesteśmy na duchowym poziomie, korzystając z regresji wcieleniowej, wykraczającej poza doświadczenia z obecnej inkarnacji.

Regresja hipnotyczna jest jednym z najważniejszych narzędzi każdego hipnoterapeuty. Jest stosowana zarówno w celach terapeutycznych, jak i rekreacyjnych. Warto jej się poddać w celu uzdrowienia lub udoskonalenia swojego życia, poszerzenia świadomości, uwolnienia pełni potencjału, odkrycia uśpionych darów i talentów lub otworzenia się na nowe możliwości.

W Polskim Instytucie Hipnozy uczymy przyszłych hipnoterapeutów jak pracować w regresji hipnotycznej w sposób profesjonalny, bezpieczny i etyczny tak, aby mogli poradzić sobie z każdym przypadkiem, nawet z tymi, wobec których tradycyjna medycyna czy psychoterapia pozostają bezsilne.